Sioe Pontargothi - Dydd Sadwrn Mai 27, 2017Sioe Pontargothi

Sioe Pontargothi 2022

NODIADAU DIWEDDAR

NODER: Gofynion ‘Profi Tb’ Llywodraeth Cymru parthed gwartheg sy’n dod i’r Sioe

Newid beirniad: Coloured Horse & Pony  Ms Abigail Pearce

Parthed Ceffylau Neidio: Cystadleuthau ‘Senior’ yn unig. Cychwyn am 9yb.

Yn unol â rheolau Cymdeithas ‘British Showjumping’, mae’n RHAID i gystadleuwyr gofrestru o FLAEN LLAW. Does DIM HAWL cofrestru ar y diwrnod. Dyddiad cau, 5 Mai 2022. Cysylltwch ag Ysgrifennydd y Sioe os oes gennych unrhyw gwestiynau.

—————————————————————————————————————-

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – Dydd Iau, 5 Mai 2022

Medrir derbyn ceisiadau gwartheg a defaid ar y dydd

Ffurflenni cais

Rhaglen (llawn) 2022

Ffurflen Gais 2022

Ceffylau Neidio 2022

  • Mae rhaglen y Ceffylau Neidio ar www.britishshowjumping.co.uk
  • Noder mai’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5 Mai, ac NAD OES MODD cyflwyno cais ar ddiwrnod y sioe. Dosbarthiadau i ddechrau am 9yb yn brydlon.

Adran Geffylau 2022

Adran Wartheg 2022

Adran Ddefaid 2022

Adran Gŵn 2022

Amserlen a Beirniaid 2022

Beirniaid Gwartheg a Defaid 2022

Adran Goginio, Crefft a Garddwriaeth 2022

Ffurflen Pafiliwn Grefft a Bwyd 2022

Ffurflen Hysbysebwyr 2022

Ffurflen Noddwyr 2022

Pecyn Noddi 2022

Ffurflen Stondin Masnach 2022

Ffurflen Cadarnhau Iechyd & Diogelwch – i ddilyn

Datganiad Polisi Diogelwch

Polisi Preifatrwydd – i ddilyn

Noder: Fe fydd ffotograffydd swyddogol yn mynychu Sioe Pontargothi (manylion i ddilyn). Os oes eraill yn cymeryd a gwerthu lluniau, dydyn nhw ddim wedi cael caniatâd y Sioe i wneud hynny.

Lleoliadiau a Dyddiadau Beirniadu Stoc 2022

Manylion i ddilyn.