Sioe Pontargothi - Dydd Sadwrn Mai 27, 2017Sioe Pontargothi

Pwyllgor y Sioe

Cadeirydd

Mr Mathew Jones
Fferm Danyrallt
Heol Abergorlech
Caerfyrddin, SA32 7AY

Ysgrifennydd

Mrs Jacqueline Hinds
Llys Egwad,
Llanegwad,
Caerfyrddin, SA32 7NJ
01267 290422
secretary@cothibridgeshow.cymru

Ceisiadau

Mrs Louise Jones
Eisteddfa,
Nantgaredig,
Caerfyrddin, SA32 7PL
07376 920137 (Gyda’r nos yn unig)
entries@cothibridgeshow.cymru

Trysorydd

Mr Dafydd Jones
Cefn-y-Grug,
Nantgaredig
Caerfyrddin, SA32 7PF
07854 493502
treasurer@cothibridgeshow.cymru

Noddi a Stodniau Masnach

Mr Wyn Hinds
Llys Egwad,
Llanegwad,
Caerfyrddin, SA32 7NJ
01267 290422
hinds007@btinternet.com

Swyddogion

Llywydd:
Mrs Elonwy Phillips
Cadeirydd Pwyllgor y Merched:
Mrs Eirios Thomas
Tir & Adeiladau:
Mr Anthony James
Ceffylau a Merlod:
Mr David Hodge
Gwartheg a Defaid:
Mr Dylan Jones
Bar:
Mr Rhys Jones / Mr Gareth Evans