Sioe Pontargothi - Dydd Sadwrn Mai 27, 2017Sioe Pontargothi

Pwyllgor y Sioe

Cadeirydd

Mr Mathew Jones
Fferm Danyrallt
Heol Abergorlech
Caerfyrddin, SA32 7AY

Ysgrifennydd

Mrs Jacqueline Hinds
Llys Egwad,
Llanegwad,
Caerfyrddin, SA32 7NJ
07432 283323 (Penwythnosau neu gyda’r nos yn unig)
secretary@cothibridgeshow.cymru

Ceisiadau

Mrs Louise Jones
Eisteddfa,
Nantgaredig,
Caerfyrddin, SA32 7PL
07376 920137 (Gyda’r nos yn unig)
entries@cothibridgeshow.cymru

Trysorydd

I’w llenwi
treasurer@cothibridgeshow.cymru

Noddi a Stodniau Masnach

Mr Wyn Hinds
Llys Egwad,
Llanegwad,
Caerfyrddin, SA32 7NJ
07974 933839
hinds007@btinternet.com

Swyddogion

Llywydd:
Mr Alan Beynon
Cadeirydd Pwyllgor y Merched:
Mrs Ann Davies
Tir & Adeiladau:
Mr Anthony James
Ceffylau a Merlod:
Mr David Hodge
Gwartheg a Defaid:
Mr Rhys Richards
Dofednod:
Mr Mansel Charles (07970 031888)
Bar:
Mr Rhys Jones / Mr Gareth Evans