Sioe Pontargothi - Dydd Sadwrn Mai 27, 2017Sioe Pontargothi

Lleoliad y Sioe

Teithio i’r Sioe

Mae cae y Sioe ar yr A40 rhwng Caerfyrddin a Llandeilo.


Mynediad Arddangoswyr

O gyfeiriad Nantgaredig / Caerfyrddin: ar ôl mynd heibio i sgwâr Nantgaredig, fe fyddwch yn anelu lawr y rhiw am Bontargothi. Wrth i chi ddod at waleod y rhiw, a chyn cyrraedd y bont, trowch i’r dde i fewn i gae y Sioe.

O gyfeiriad Llandeilo: yn syth ar ôl croesi’r bont, trowch i’r chwith i fewn i gae y Sioe.


Mynediad Ymwelwyr

Yn debyg i’r cyfarwyddiadau ar gyfer Arddangoswyr, mae’r fyndefa ar yr A40, ychydig ymhellach fyny’r rhiw.