Sioe Pontargothi - Dydd Sadwrn Mai 27, 2017Sioe Pontargothi

Sioe Pontargothi 2021

* Yn anffodus, mae Sioe 2021 wedi ei chanslo oherwydd y Coronavirus *

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Wedi ei chanslo

Medrir derbyn ceisiadau gwartheg a defaid ar y dydd

Ffurflenni cais

Rhaglen (llawn) 2020

Ffurflen Gais 2020

Ceffylau Neidio 2020

Adran Geffylau 2020

Adran Wartheg 2020

Adran Ddefaid 2020

Adran Dofednod 2020 [Mr Mansel Charles (07970 031888)]

Adran Gŵn 2020

Amserlen a Beirniaid 2020

Adran Goginio, Crefft a Garddwriaeth 2020

Ffurflen Neuadd Grefft a Bwyd 2020

Ffurflen Hysbysebwyr 2020

Ffurflen Noddwyr 2020

Pecyn Noddi 2020

Ffurflen Stondin Masnach 2020

Ffurflen Cadarnhau Iechyd & Diogelwch

Datganiad Polisi Diogelwch

Polisi Preifatrwydd

Noder: Ffotoimage Photography yw’r ffotograffydd swyddogol sy’n mynychu Sioe Pontargothi. Os oes eraill yn cymeryd a gwerthu lluniau, dydyn nhw ddim wedi cael caniatâd y Sioe i wneud hynny.

Lleoliadiau a Dyddiadau Beirniadu Stoc 2020

Wedi eu canslo.