Sioe Pontargothi - Dydd Sadwrn Mai 27, 2017Sioe Pontargothi

Sioe Pontargothi 2022

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – i ddilyn

Medrir derbyn ceisiadau gwartheg a defaid ar y dydd

Ffurflenni cais

Rhaglen (llawn) 2022- i ddilyn

Ffurflen Gais 2022- i ddilyn

Ceffylau Neidio 2022- i ddilyn

Adran Geffylau 2022- i ddilyn

Adran Wartheg 2022- i ddilyn

Adran Ddefaid 2022- i ddilyn

Adran Dofednod 2022- i ddilyn

Adran Gŵn 2022- i ddilyn

Amserlen a Beirniaid 2022- i ddilyn

Adran Goginio, Crefft a Garddwriaeth 2022- i ddilyn

Ffurflen Pafiliwn Grefft a Bwyd 2022

Ffurflen Hysbysebwyr 2022- i ddilyn

Ffurflen Noddwyr 2022- i ddilyn

Pecyn Noddi 2022- i ddilyn

Ffurflen Stondin Masnach 2022- i ddilyn

Ffurflen Cadarnhau Iechyd & Diogelwch – i ddilyn

Datganiad Polisi Diogelwch – i ddilyn

Polisi Preifatrwydd – i ddilyn

Noder: Fe fydd ffotograffydd swyddogol yn mynychu Sioe Pontargothi (manylion i ddilyn). Os oes eraill yn cymeryd a gwerthu lluniau, dydyn nhw ddim wedi cael caniatâd y Sioe i wneud hynny.

Lleoliadiau a Dyddiadau Beirniadu Stoc 2022

Manylion i ddilyn.