Sioe Pontargothi - Dydd Sadwrn Mai 27, 2017Sioe Pontargothi

Sioe Pontargothi 2019

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Iau, Mai 3ydd, 2018

Medrir derbyn ceisiadau gwartheg a defaid ar y dydd

Ffurflenni cais

Rhaglen (llawn) 2018

Ffurflen Gais 2018

Adran Geffylau 2018

Adran Wartheg 2018

Adran Ddefaid 2018

Adran Gŵn 2018

Amserlen a Beirniaid 2018

Adran Goginio, Crefft a Garddwriaeth 2019

Ffurflen Neuadd Grefft a Bwyd – 2019

Ffurflen Hysbysebwyr 2018

Ffurflen Noddwyr 2018

Pecyn Noddi 2018

Ffurflen Stondin Masnach 2018

Ffurflen Cadarnhau Iechyd & Diogelwch 2018

Datganiad Polisi Diogelwch 2018

Polisi Preifatrwydd

Noder: Ffotoimage Photography yw’r ffotograffydd swyddogol sy’n mynychu Sioe Pontargothi. Os oes eraill yn cymeryd a gwerthu lluniau, dydyn nhw ddim wedi cael caniatâd y Sioe i wneud hynny.

Lleoliadiau a Dyddiadau Beirniadu Stoc 2018

Defaid & Gwartheg Llaeth – I’w benderfynu

Bîff – I’w benderfynu.