Sioe Pontargothi - Dydd Sadwrn Mai 27, 2017Sioe Pontargothi

Sioe Pontargothi 2019

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Iau, 2 Mai 2019

Medrir derbyn ceisiadau gwartheg a defaid ar y dydd

Ffurflenni cais

Rhaglen (llawn) 2019

Ffurflen Gais 2019

Adran Geffylau 2019

Adran Wartheg 2019

Adran Ddefaid 2019

Adran Dofednod 2019 [Mr Mansel Charles (07970 031888)]

Adran Gŵn 2019

Amserlen a Beirniaid 2019

Adran Goginio, Crefft a Garddwriaeth 2019

Ffurflen Neuadd Grefft a Bwyd – 2019

Ffurflen Hysbysebwyr 2019

Ffurflen Noddwyr 2019

Pecyn Noddi 2019

Ffurflen Stondin Masnach 2019

Ffurflen Cadarnhau Iechyd & Diogelwch

Datganiad Polisi Diogelwch

Polisi Preifatrwydd

Noder: Ffotoimage Photography yw’r ffotograffydd swyddogol sy’n mynychu Sioe Pontargothi. Os oes eraill yn cymeryd a gwerthu lluniau, dydyn nhw ddim wedi cael caniatâd y Sioe i wneud hynny.

Lleoliadiau a Dyddiadau Beirniadu Stoc 2019

Defaid & Gwartheg Llaeth – I’w benderfynu

Bîff – I’w benderfynu.